SRJK (C) CHI CHIH


BANDAR PONTIAN

Jawatan Kuasa Perpustakaan SJK (c) Chi Chih

 Penasihat
Pn. Yeo Kim Lan

Pengerusi
Pn Tan Siew Chin

 N. Pengerusi
Pn Siti Ak Manjan

                              Ketua                                                                         Penolong
                                           Ng En Joe                                                                    Loh Sei Ping

Teo Wan Ling  -  Lee Tsung Liang  -  Lua Chiou Nee
Teo Kai Jie  -  Lua Shi Yin  -  Tan Kang Hua  -  Nuratiqah

PELAN BERTINDAK PUSAT SUMBER SJK(C) CHI CHIH
AYER BALOI, PONTIAN   TAHUN  2000


 
LANGKAH UTAMA  STRATEGI  PELAKSANAAN PENGLIBATAN
1. Meningkatkan
    kebersihan,  keceriaan
    dan keselesaan PSS
1.1  Membersihkan dan mengatur kerusi meja
1.2 Menghias perpustakaan  poster-poster dan 
      gambar-gambar
1.3 Mengadakan pameran buku baru di rak
Setiap hari
Januari

Setiap pembelian

guru  dan pustakawan
guru dan pustakawan

guru perpustakaan

2. Pengurusan  PSS  yang
     sistematis
2.1  Pemerosesan bahan
        -   cop sekolah
        -   poket
        -   label
2.2 Mengkelas dan mengkatalog buku
2.3 Melabel rak-rak
2.4 Mengadakan sistem pinjaman yang 
      sistematis
         -   menyediakan jadual penggunaan 
         -   menyediakan rekod pinjaman
         -   menyediakan carta pinjaman  murid 
2.5 Program Pss
       2.5.1    Latihan untuk murid-murid dalam 
                   pertuturan tiga bahasa seperti 
                   bercerita, bersyarah, bersajak, 
                   berpantun, berdialog, dan 
                   seumpamanya. 
       2.5.2   Mengadakan Kempen Menghafal 
                   karangan dalam bahasa Cina 
                  dan Bahasa Melayu
       2.5.3   Mengadakan Pertandingan 
                   mengarang dan membuat ayat 
                   dalam bahasa Cina
       2.5.4   Mengadakan pertandingan 
                  mengarang dan membuat ayat 
                   dalam bahasa Melayu
 2.6 Program Nilam
       2.6.1 Objektif
                Menyemai tabiat membaca di 
                 kalangan murid serta menjadikan 
                 murid banyak membaca
       2.6.2 Sasaran 
                Murid Tahun 1 hingga 6
       2.6.3 Pelaksanaan
                Murid meminjam, membaca dan
                merekod bahan bacaan yang di-
                pinjam.
Setiap pembelian
 
 

     -   sda -
Januari
Sepanjang tahun
 
 
 
 

Setiap perhimpunan
Setiap Selasa hingga Jumaat

24.06.2000
 

31.06.2000
 

Sepanjang tahun
 

guru dan pustakawan
 
 

guru perpustakaan
guru perpustakaan
guru perpustakaan
 
 
 
 

Semua guru bahasa
murid Th. 1  -  Th 6

Semua guru bahasa
murid Th. 1  -  Th 6

murid Th. 1  -  Th 6
 

murid Th. 1  -  Th 6
 

3. Penyemakan 3.1  Meneliti buku penggunaan PSS
3.2  Merekod dan menganalisa rekod 
        pinjaman kelas
3.3  Menyemak dan merekod jumlah bilangan 
        buku dalam perpustakaan
3.4  Menyediakan Laporan PSS8 serta disket 
        rnd
Setiap bulan
November
guru perpustakaan

JADUAL PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN 2000

Masa
Hari
7.30
8.00
8.00
8.30
8.30
9.00
9.00
9.30
9.30
10.00
10.00
10.30
10.30
11.00
11.00
11.30 
11.30
12.00
12.00
12.30
12.30
1.00
Isnin
Selasa
2/3
BM 
 4/5
 BC
Rabu
2/3
BC
     
4/5
BM
Khamis
Jumaat
6
BC
 
6
BM
 
1
BM 

JAWATAN KUASA INDUK PROGRAM NILAM 2000
SJK(C) CHI CHIH, AYER BALOI
 

 Pengerusi
(Guru Besar)
Pn. Yeo Kim Lan

 Setiausaha
(Penyelaras Pss)
Pn. Tan Siew Chin

                                   Guru Kanan                                                                Guru Darjah
                           BC  : Cik Lee Chia Chia                                            T1/6 : Cik Lee Chia Chia
                           BM : Pn. Siti Ak Manjan                                            T2/3 : Cik Yap Chin Yee
                           BI   : Pn. Tan Siew Chin                                             T4/5 : Pn. Tan Siew Chin

Pustakawan
Ng En Joe  -  Lua Shi Yin  -  Loh Sei Ping  -  Nuratiqah Nordin  -  Lua Chiou Nee
Teo kai Jie  -  Lee Tsung Liang  -  Tan Kang Hua  -  Teo Wan Ling
 


[SK. Api-Api][SK. Ayer Baloi][SK. Bandar Pontian][SK. Jaya Mulia][SK. Kampong Jawa]
[SK. Kayu Ara Pasong][SK. Parit Kudus][SK. Parit Patah][SK. Parit Sapran][SK. Pontian Besar]
[SK. Pulai Sebatang][SK. Seri Pulai][SK. Seri Sekawan Desa][SK. Tanjung Ayer Hitam]
[SRK. Tengku Mahmood Iskandar 1][SRK. Tengku Mahmood Iskandar 2][SRJK (C) Chi Chih]
[SRJK (C) Chien Hwa][SRJK (C) Chung Hwa][SRJK (C) Gau San][SRJK (C) Pei Chun 1]
[SRJK (C) Pei Chun 2][SRJK (C) Tah Tong][SRJK (T) Jln.Ibrahim]
[SMK. Ayer Baloi][SMK. Kayu Ara Pasung][SMK. Seri Perhentian]