OBJEKTIF

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknopen.

2. Mengumpul dan menyebar maklumat profesional pendidikan,khususnya
    dalam kenopen ke sekolah-sekolah.

3. Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan Pusar Sumber
    Sekolah (PSS).

4. Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
    untuk sekolah-sekolah.

5. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi
    maklumat.

6. Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti profesional pendidikan
    untuk guru-guru dan mesyarakat setempat.

[Latar Belakang][Objektif][pengoperasian][Peranan Peyelaras][Perancangan]
PKG