PKG terletak di bawah amanah dan tanggungjawab PSPN dan BTP.

Pengurusannya dikendalikan oleh Pegawai Penyelaras PKG. BTP selaku ketua
aktiviti menyalurkan peruntukan tahunan PKG melalui PSPN iaitu Pusat
Tanggungjawab (PTJ).

Kecemerlangan pengoperasian PKG memerlukan komitmen yang tinggi daripada
Jawatankuasa Kerja dan konsep kerja berpasukan dan rasa kesepunyaan
terhadap PKG.

[Latar Belakang][Objektif][pengoperasian][Peranan Peyelaras][Perancangan]
PKG