TEMA HARI GURU
DARI TAHUN 1972 HINGGA 1999

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

1972 PERANAN GURU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT
1973 KERJASAMA GURU DAN IBUBAPA UNTUK KEMAJUAN PENDIDIKAN
1974 PERANAN GURU DALAM ZAMAN SAINS DAN TEKNOLOGI
1975 GURU DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
1976 PENDIDIKAN MORAL DALAM ZAMAN KEMAJUAN
1977 DEDIKASI DAN DISIPLIN ASAS PENDIDIKAN
1978 GURU PEMBENTUK GENERASI AKAN DATANG
1979 MURID SEJAHTERA NEGARA MAJU
1980 PENDIDIKAN TERAS KEMAJUAN NEGARA
1981 PENGORBANAN GURU TERAS KEMAJUAN RAKYAT
1982 KE ARAH KECEKAPAN GURU DAN PENDIDIKAN BERMUTU
1983 KEPIMPINAN BERTELADAN TERAS PENDIDIKAN
1984 KEPIMPINAN BERTELADAN KESEMPURNAAN PENDIDIKAN
1985 GURU DAN MASYARAKAT ASAS KEMAJUAN PENDIDIKAN
1986 PENDIDIKAN TERAS NASIONALISMA
1987 PENDIDIKAN KE ARAH KESEJAHTERAAN INSAN
1988 GURU PENGASAS BUDAYA MEMBACA
1989 GURU MEMBINA BUDAYA ILMU
1990 PENDIDIKAN BERMUTU MASYARAKAT SEJAHTERA
1991 KE ARAH PENDIDIKAN CEMERLANG
1992 GURU CEMERLANG TERAS KEJAYAAN WAWASAN
1993 GURU INOVATIF DAN KREATIF MENJAYAKAN WAWASAN
1994 GURU INOVATIF DAN KREATIF MENJAYAKAN WAWASAN
1995 PEMUAFAKATAN DAN PERPADUAN MENJAYAKAN WAWASAN
1996 GURU MALAYSIA TERAS PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA
1997 GURU PENYEMAI TANGGUNGJAWAB BERSAMA
1998 AKHLAK MULIA MESYARAKAT JAYA
1999 GURU BERKESAN PENDIDIKAN CEMERLANG

PKG
[Latar Belakang][Objektif][Pengoperasian][Pengoperasian][Peranan Peyelaras][Perancangan]
[Fizikal PKGJ39][Sekolah Ahli][Aktiviti][Nilam][Perpustakaan]